29.7.11.

Zar je sreća u osveti?


Robert & Shana ParkeHarrison


- Ne boj se - rekao je tiho, ali tvrdo, kao da prijeti. - Neću umrijeti. Nisam učinio sve što treba. Moram da platim za zlo koje su mi učinili. Nepošteno je ostati dužan.
‎- Zašto misliš na osvetu? Zar je sreća u osveti?
- Nije sreća ni u življenju, pa evo, živim.
- Osveta je kao pijanstvo, nikad nije dosta...


Tvrđava
Meša Selimović