2.9.11.

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko


August Sander - Bricklayer's Mate


Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.


Tvrđava
Meša Selimović