5.5.12.

Nije čovjek ono što misli, već ono što čini
Da nije noć, otišao bih ovog časa. Obradovala me je ta riješenost da ne čekam, da se ne prepuštam praznom tugovanju i nemoćnom nadanju, već da učinim ono što mogu. Ne smijem da hodam sokacima poput mjesečara, sa uzetom voljom, kao bogalj. Nije čovjek ono što misli, već ono što čini.


Derviš i smrt 
Meša Selimović